Ordinace je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

Prosíme, omlouvejte se ze sezení 48h dopředu. Umožníte nám tím přijmout jiného klienta.
Pokud se omluvíte později, bude vyžadována úhrada 800 Kč za nerealizované sezení.

Diagnostické služby:

Speciální diagnostické služby

Léčba úzkostných poruch jako

Léčba poruch osobnosti

Léčba depresivních poruch lehké a střední intenzity

Vztahová problematika

Vyšetření a léčba příslušníků ozbrojených složek


Pro samoplátce uvádíme aktuální ceník:

CENÍK (SAMOPLÁTCI):

Individuální sezení 1000 Kč
Psychologické vyšetření (psychodiagnostika) – dle rozsahu 1500 – 3500 Kč
Vypracování odborného nálezu, zprávy – dle rozsahu 200 - 500 Kč
Přednášková činnost, kurzy Dle dohody
Terapeutická hodina = 50 minut